Počeo je prijem pete generacije polaznika škole tetoviranja.

U pripremi je i prvo pisano stručno izdanje pod radnim nazivom "Procedure i standardi u tattoo djelatnosti" koje je prvenstveno namijenjeno za nadležne državne institucije kao i za one koji žele da obavljaju tattoo djelatnost na profesionalnom nivou.

U pripremnim fazama je i početak komunikacije sa državnim institucijama radi utvrđivanja normativa i standarda vezanih za tetoviranje kao privredne djelatnosti kao i za postavljanje kontrolnih mehanizama.

U toku je besplatna podijela kanti za medicinski otpad svim članovima kao i onima koji su u prijemnoj fazi.
Kante su dostupne u veličinama od : 1l.,3l.,5l. i 17l.

Tattoo Asocijacija Crne Gore se takođe obavezuje da besplatno preuzme pune kante za medicinski otpad i pobrine se za njihovo adekvatno uništavanje.

Intervju televizije Vijesti sa polaznicima škole tetoviranja kao i sa jednim od osnivača Asocijacije.